ПОЉА БР. Fabio Pusterla:. POKRETI NA VODI
година

Ликовни лајтмотив