ПОЉА БР. Andrija Matić:. T.S. ELIOT I ANTISEMITIZAM
година

Ликовни лајтмотив