ПОЉА БР. Ivan Pravdić:. POSLEDNJE PUTOVANJE
година

Ликовни лајтмотив