ПОЉА БР. Fred Neil:. DELFINI
година

Ликовни лајтмотив