ПОЉА БР. Krista Volf:. KASANDRA
година

Ликовни лајтмотив