ПОЉА БР. Milan Đorđević:. UDES
година

Ликовни лајтмотив