ПОЉА БР. Laura Barna:. GLAVOBOLJA
година

Ликовни лајтмотив