ПОЉА БР. Milan Đorđević: RAZGOVOR O POEZIJI
година

Ликовни лајтмотив