ПОЉА БР. Maja Erdeljanin:. VREME U PROSTORU – 36. NOVOSADSKI SALON
година

Ликовни лајтмотив