ПОЉА БР. Ajelet Ben-Jišaji: DIJALEKTIKA SRAMOTE: PREDSTAVLJANJE U METANARACIJI SRAMOTE SALMANA RUŽDIJA
година

Ликовни лајтмотив