ПОЉА БР. Robert Kuver:. BAKIN NOS
година

Ликовни лајтмотив