ПОЉА БР. selection(13).compressed
година

Ликовни лајтмотив