ПОЉА БР. Nataša Polovina:. NAJTAJANSTVENIJI OD SVIH SVETOVA (Filip David: O ljubavi i smrti, Laguna, Beograd, 2007)
година

Ликовни лајтмотив