ПОЉА БР. selection(28).compressed
година

Ликовни лајтмотив