ПОЉА БР. Kristof Dofen:. KAKOS
година

Ликовни лајтмотив