ПОЉА БР. Mari Klotid Roz:. (NAPOSLETKU; OSTVARITI TEBE…), (TI SI KAMEN KOJI NEDOSTAJE…); (PTICE POSTOJE…)
година

Ликовни лајтмотив