ПОЉА БР. Paul Celan:. TODNAUBERG
година

Ликовни лајтмотив