ПОЉА БР. selection(39).compressed
година

Ликовни лајтмотив