ПОЉА БР. Tanja Milutinović:. PORTRETI
година

Ликовни лајтмотив