ПОЉА БР. Filip Žakote:. VODE I ŠUME
година

Ликовни лајтмотив