ПОЉА БР. Lucija Stupica:. UKRADENA LEPOTA
година

Ликовни лајтмотив