ПОЉА БР. Milan Kundera:. ESTETIKA I EGZISTENCIJA
година

Ликовни лајтмотив