ПОЉА БР. selection(32).compressed
година

Ликовни лајтмотив