ПОЉА БР. Stefano Beni:. BUMERANG
година

Ликовни лајтмотив