ПОЉА БР. Nenad Šaponja:. UMETNOST ČISTE ILUZIJE
година

Ликовни лајтмотив