ПОЉА БР. Noemi Kiš:. PATRONE
година

Ликовни лајтмотив