ПОЉА БР. Radmila Lazić:. SKEPTIČNO URANJANJE KAO SAZNAJNI UVID (Danica Vukićević: Prelazak u jednu drugu vrstu, Prosveta, Beograd, 2007)
година

Ликовни лајтмотив