ПОЉА БР. selection(25).compressed
година

Ликовни лајтмотив