ПОЉА БР. Danica Pavlović:. KOMPOZICIJA VETRA
година

Ликовни лајтмотив