ПОЉА БР. Džulija Alvarez:. ĆERKA IZUMA
година

Ликовни лајтмотив