ПОЉА БР. Kristina Peri Rosi:. STANJE IZGNANSTVA
година

Ликовни лајтмотив