ПОЉА БР. Jovana Žujević:. RAT LISTOVA
година

Ликовни лајтмотив