ПОЉА БР. Radmila Lazić:. MRTAV PESNIK
година

Ликовни лајтмотив