ПОЉА БР. Robert Has:. SVET KAO VOLJA I PREDSTAVA
година

Ликовни лајтмотив