ПОЉА БР. Svetislav Basara:. PSALAM 51
година

Ликовни лајтмотив