ПОЉА БР. Saša Jelenković:. GOLA MOLITVA
година

Ликовни лајтмотив