ПОЉА БР. Ljiljana Jovanović:. SUPERNOVA PESNIČKOG DISKURSA (Maja Solar: Makulalalalatura, Studentski kulturni centar, Kragujevac, 2008)
година

Ликовни лајтмотив