ПОЉА БР. Pedro Salinas:. VERA MOJA
година

Ликовни лајтмотив