ПОЉА БР. Zlatko Pangarić:. KOD LOVCA
година

Ликовни лајтмотив