ПОЉА БР. Vladimir Bošković: ANTOLOGIJA BALKANSKE POEZIJE HAEMUS
година

Ликовни лајтмотив