ПОЉА БР. V. G. Zebald: POSLEDNJA REČ
година

Ликовни лајтмотив