ПОЉА БР. Zejdi Smit: SMEH IZ GROBA
година

Ликовни лајтмотив