ПОЉА БР. Mišel Fuko: SEKSUALNOST I TIHOVANJE
година

Ликовни лајтмотив