ПОЉА БР. Mišel Fuko: TEHNOLOGIJE SOPSTVA
година

Ликовни лајтмотив