ПОЉА БР. Mirnes Sokolović: SUSRET SA ODGOĐENIM KRAJEM DVADESETOG VIJEKA: FAKCIJA I ANGAŽMAN U POSTJUGOSLOVENSKOM ANTIRATNOM PISMU
година

Ликовни лајтмотив