ПОЉА БР. Dragoslav Mihailović: LEPO PISANJE
година

Ликовни лајтмотив