ПОЉА БР. Vladimir Pištalo: PULS! PULS!
година

Ликовни лајтмотив