ПОЉА БР. Jovica Aćin: NAPOMENE
година

Ликовни лајтмотив