ПОЉА БР. Samjuel Beket: HORN JE UVEK DOLAZIO
година

Ликовни лајтмотив