ПОЉА БР. Jan Simons: NARATIV, IGRE I TEORIJE
година

Ликовни лајтмотив